Koulutukseni ja työkokemukseni

Peruskoulutukseni

 • Sosiaaliohjaajan tutkinto 1995   Kaarinan Sosiaalialan Oppilaitos
 • Merkonomin tutkinto 1984        Turun Kauppaoppilaitos
 • YO-tutkinto 1980                          Juhana Herttuan Lukio

Terapiakoulutus

 • Ratsastusterapeutin koulutus 2002                                                  Ypäjän Hevosopisto
 • Psykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapia 2016                         Integrum Oy

Työalaani liittyvät muut opinnot

 • Centered Riding I-tason ohjaajan koulutus 2009                                    Centered Riding inc.
 • Sovelletun ja kliinisen käyttäytymisanalyysin koulutusohjelma 2006-08                                                                               Tampereen Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 2003                                                   Turun avoin yliopisto
 • Sosiaalipedagogiikan approbatur 1998-1999                                          Kuopion Yliopisto

Runsaasti lyhyitä kursseja terapiatyöhön, ratsastusterapiaan ja hevostaitoihin liittyen, sekä osallistumisia terapia-alan seminaareihin ja kongresseihin niin Suomessa kuin ulkomailla.

Artikkeleita:

”Ratsastusterapian mahdollisuudet lasten ja nuorten psykososiaalisessa kuntoutuksessa” kirjassa ”KARVATERAPIAA – Eläinavusteinen työskentely Suomessa” (2013), toim. Kaija Ikäheimo.

”Lastensuojelun asiakas ratsastusterapiassa” kirjassa ”Ratsastusterapia” (2011), toim. SRT ry / Sanna Mattila-Rautianen.

”LAUKKI-projekti – Ratsastusterapia psykososiaalisena kuntoutuksena” kirjassa ”Sosiaalinen ja toiminnallisterapeuttinen työ nuorten kanssa” (2003), toim. Outi Linnossuo.

”Laukki-projektin loppuraportti” (2005), Auralan Kerhokeskus ry.

”Psyykkisen turvajärjestelmän vahvistaminen – eläinavusteisen terapian mahdollisuudet psykoterapian tukena” (2016), Psykoterapiakoulutuksen päättötyö.

Uusien ratsastusterapeuttien koulutuksessa olen ollut mukana koulutusosioissa esittäen ratsastusterapian sovellutusta omalla alallani.

Työkokemus

Itsenäinen ammatinharjoittaja, ratsastusterapeutti 2010 >

Toiminnan vastaava/ratsastusterapeutti   2001-2010,  Auralan kerhokeskus ry / Laukki-projekti/toiminta

Erityisryhmänohjaaja   2000,  Turun kaupungin sos.keskus / Lastensuojelun avohuollon Lokki-toiminta

Projektiohjaaja   1996-1999,   Åbo Akademin täydennyskoulutuskeskus/ Trend Breakers -projekti

Ohjaajan ja vastaavan ohjaajan sijaisuuksia 1994-1995, Turun kaupungin sosiaalikeskus /  Asumisharjoittelutoiminta   sekä    Nuorten vastaanottokoti

Ala-asteen opettajan sijaisuuksia,  Liedon kunta

Päivätoiminnan ohjaajan sijaisuuksia,  Alzheimer-yhdistys

Leiriavustajan toimia,  Turun ev.lut.srk

Kassatoimihenkilö sekä pääkassa 1983 – 1986,    Suomen Yhdyspankki Oy

Vapaaehtoistyö:

vv. 1994 – 2002  nuorten ratsastusryhmän vetäjä, Turun sos.keskus/ Lokki-toiminta

vv. 1999 – 2002 nuorten ratsastusryhmien/ leirien vetäjä, Auralan Kerhokeskus/ Kotiavainprojekti

 

Muita opintoja

 • Projektijohtajakoulutus 1996 –  Åbo Akademin täydennyskoulutuskeskus
 • Statens språkexamen 1994 –  Åbo Akademi
 • Tukihenkilötoiminnan peruskurssi 1993 – Nuorten palvelu ry.
 • Luovan toiminnan kurssi 1993 – Kaarinan Sosiaalialan oppilaitos
 • Piirimyyjäkoulutus 1992 – Marja Entrich Biokosmetik
 • Pankkimarkkinointitutkinto 1985 – Suomen Yhdyspankki
 • Viittomakielen A-tason kurssi 1981 – Kaarinan-Piikkiön kansalaisopisto