Ratsastusterapia kognitiivisen terapian viitekehyksessä

 

Oma pohjakoulutukseni on sosiaaliohjaajan koulutus, jonka jälkeen olen opiskellut erityispedagogiikkaa, sosiaalipedagogiikkaa ja käyttäytymisanalyysiä. Olen kouluttautunut myös Centered Riding -ohjaajaksi. Tällä hetkellä olen kognitiivisen psykoterapian koulutuksessa. Kognitiivisen terapian koulutuksen myötä olen lähtenyt pohtimaan ratsastusterapian sovelluksia kognitiivisessa terapiassa – vai pitäisikö asia sanoa toisinpäin, kognitiivisen terapian sovelluksia ratsastusterapiassa.

Ratsastusterapia toiminnallisena terapiana sopii hyvin lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön.  Ratsastusterapia on hyvin sovitettavissa kognitiivisen terapian viitekehykseen.  Omien tunteiden ja ajatusmallien tarkkailu, ymmärtäminen ja hyväksyminen on tärkeä osa terapiaa. Hevosen rooli vaihtelee terapiassa. Hevonen voi toimia esim. peilinä, se voi tarjota symboleita ja metaforia tai  hevosen elämänhistoriaa voidaan käyttää terapian apuna. Haitallisten ajatusmallien muuttamisen opetteleminen onnistuu myös hevosten kanssa työskennellessä. Hoivaamisen ja hoivattuna olemisen kautta myötätunto itseä ja toisia kohtaan vahvistuu. Ratsastusterapiassa toteutuu myös päämäärätietoisen työskentelyn harjoitteleminen. Kognitiiviseen terapiaan liittyvä tietoinen läsnäolo on hevosen kanssa toimiessa aina mukana. Hevosen kanssa teemme tietoisuustaito- ja hengitysharjoituksia ohjattuina harjoituksina, mutta ratsastus luo tietoisuuden ja intensiivisen läsnäolon tilaa myös täysin spontaanisti.