Ratsastusterapia kognitiivisen terapian viitekehyksessä

 

Oma pohjakoulutukseni on sosiaaliohjaajan koulutus, jonka jälkeen olen opiskellut erityispedagogiikkaa, sosiaalipedagogiikkaa ja käyttäytymisanalyysiä sekä valmistunut psykoterapeutiksi vuonna 2017. Olen kouluttautunut myös Centered Riding -ohjaajaksi.  Kognitiivisen psykoterapian koulutuksen myötä olen huomannut, miten hyvin ratsastusterapian menetelmiä voi soveltaa kognitiivisessa terapiassa – tai toisinpäin, kognitiivista terapiaa voi soveltaa ratsastusterapiassa.

Ratsastusterapia toiminnallisena terapiana sopii hyvin lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön.  Ratsastusterapia on hyvin sovitettavissa kognitiivisen terapian viitekehykseen.  Omien tunteiden ja ajatusmallien tarkkailu, ymmärtäminen ja hyväksyminen on tärkeä osa terapiaa. Hevosen rooli vaihtelee terapiassa. Hevonen voi toimia esim. peilinä, se voi tarjota symboleita ja metaforia tai  hevosen elämänhistoriaa voidaan käyttää terapian apuna. Haitallisten ajatusmallien muuttamisen opetteleminen onnistuu myös hevosten kanssa työskennellessä. Hoivaamisen ja hoivattuna olemisen kautta myötätunto itseä ja toisia kohtaan vahvistuu. Ratsastusterapiassa toteutuu myös päämäärätietoisen työskentelyn harjoitteleminen. Kognitiiviseen terapiaan liittyvä tietoinen läsnäolo on hevosen kanssa toimiessa aina mukana. Hevosen kanssa teemme tietoisuustaito- ja hengitysharjoituksia ohjattuina harjoituksina, mutta ratsastus luo tietoisuuden ja intensiivisen läsnäolon tilaa myös täysin spontaanisti.

Viimeisenä, vaan ehkäpä tärkeimpänä asiana ratsastusterapian tuloksellisuuden kannalta on ihmisen turvallisuusjärjestelmän aktivoituminen. Tutkittuani asiaa myös psykoterapiaopintojeni lopputyössä, olen löytänyt paljon tutkimuksellistakin tietoa eläinten vaikutuksesta ihmisen hermojärjestelmän toimintaan. Miten vuorovaikutus eläimen kanssa saa aikaan positiivisia muutoksia. Tähän liittyy myös nyt paljon huomiota saanut polyvagaalinen teoria.